Hälsa & Välmående

Thai Yoga Massage

Fredag 28/05 2021 , kl. 14:00 - 17:00

Pris: 350 kr / 35 €

Thai Yoga Massage 

(with cloths!)

 

!!! OBS: På grund av den nuvarande Corona-situationen kan kurserna tyvärr inte genomföras som planerat!!!

Nytt datum: antagligepå hösten!

Om du vill bli informerad personligen om det nya datumet, skicka ett emalj till info@swedenexperiencetours.com

 

Thai Yoga Massage is a practice between two people to free and move blocked energy. It is fun, empowering and moving bodywork with massage and stretching techniques. Thai Yoga Massage is a meditation with two people sharing the movement in the present moment. This workshop offers the opportunity to enjoy giving and receiving some great body work. By the end you will be able to give a massage where you can already help someone to release body tension, restore their energy balance and establish a sense of grounding and a state of deep relaxation.  

Thai Yoga Massage hjälper till att frigöra och flytta blockerad energi. Det är roligt, stärker och förflyttar kroppen genom massage- och sträckningstekniker. Två personer blir en i rörelse i nuet. I slutändan kommer du att kunna ge en massage som redan kan hjälpa någon att lindra kroppens spänning, återställa energibalansen och uppnå ett skick av djup avkoppling.

 

This workshop is part of a 4-days-program! 

5 different workshops in Tai Chi, QiGong, meditation and massage with Urbano from Portugal. You can choose between half-day and full-day courses, book the weekend-package or the full 4-days-package.

5 olika kurser i Tai Chi, QiGong, meditation och massage med Urbano från Portugal.
Du kan välja mellan halvdagskurs och heldagskurs, boka ett helgpaket eller hela 4-dagarspaketet.
Kurserna hålls på engelska, men en översättning till svenska är möjlig.

 

!!! Det nya datumet är inte bestämt ännu!!! Troligen i september/oktober 2020!!!

 

!!! The new dates aren't fixed yet !!! Probably in september/october 2020!!!

 

QiGong DaWu, Self Massage and Meditative Session (full-day)

Thai Yoga Massage (with cloths!) (half-day)

QiGong 10 Buddha Stretches (full-day)

Tai Chi 7 & 8 Yang Movements (half-day)

QiGong The 7 Healing Movements + Meditative Session (half-day)

 

full program and pictures available under / hela programmen och bilder finns på

http://www.swedenexperiencetours.com/en/workshops.html

Tillgänglighet

utedass, bussförbindelse station Inneberga

Kontakt

Plats: Inneberga Sörgården, 61193 Nyköping

Adress: Inneberga Sörgården, 61193 Nyköping
Telefon: +49 1573 0972593

Kommande datum

  • Fredag 28/05 2021
    14:00 - 17:00