Undersökande samtal

Collage av statyer föreställande gamla grekiska filosofer.

Måndag 23/05 2022 , kl. 19:00 - 21:00

Pris: 500 kr
NK-villans Vänner har sedan 2013 anordnat träffar för “Undersökande samtal”. I grupper om 8 – 15 personer har vi träffats för att tillsammans utveckla den formen av samtal.

Undersökande samtal
Nu tar vi upp tråden igen

NK-villans Vänner har sedan 2013 anordnat träffar för “Undersökande samtal”. I grupper om 8 – 15 personer har vi träffats för att tillsammans utveckla den formen av samtal. Vi har hållit oss till ett antal samtalsöverenskommelser:
- Ett gemensamt utforskande genom eftertänksam dialog.
- Hålla fast fokus på temat. Det finns många möjliga svar.
- Vara beredd att ompröva den egna ståndpunkten.
- UNDERSÖKANDE.

Samtalsserien startar den 6 april kl. 19.00-21.00 och fortsätter sedan den 13/4, 9/5, 18/5, och 23/5.

Samtalsledare är Kenneth Gustafsson, tel. 070-759 70 80.
Lokal: NK-villan.
Kostnad: 500 kronor (betalas i samband med första samtalsträffen).

Anmäl deltagande senast 5 april till info@nkvillan.se med namn, personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX), adress, e-postadress och tel.

Välkommen!

Kontakt

Adress: Behmbrogatan 3, Nyköping

Kommande datum

  • Måndag 23/05 2022
    19:00 - 21:00