Undersökande samtal

Kollage av tre byst-statyer.

Onsdag 27/10 2021 , kl. 19:00 - 21:00

Pris: 500 kr
NK-villans Vänner har sedan 2013 anordnat träffar för “Undersökande samtal”. I grupper om 8–15 personer har vi träffats för att tillsammans utveckla den formen av samtal.

UNDERSÖKANDE SAMTAL
Nu tar vi upp tråden igen

NK-villans Vänner har sedan 2013 anordnat träffar för “Undersökande samtal”. I grupper om 8–15 personer har vi träffats för att tillsammans utveckla den formen av samtal. Vi har hållit oss till ett antal samtalsöverenskommelser:
- Ett gemensamt utforskande genom eftertänksam dialog.
- Hålla fast fokus på temat. Det finns många möjliga svar.
- Vara beredd att ompröva den egna ståndpunkten.
- UNDERSÖKANDE.

Samtalsserien startar den 6/10 kl. 19.00-21.00 och fortsätter sedan den 13/10, 27/10, 3/11 och 10/11.
(OBS! Vänligen notera att den ursprungliga startträffen den 27 september är struken. Startträff för denna omgång av Undersökande samtal är nu alltså den 6 oktober.)

Samtalsledare är Kenneth Gustafsson, tel. 070-7597080.
Lokal: NK-villan.
Kostnad: 500 kronor.

Anmäl deltagande senast 1/10 till info@nkvillan.se med namn, personnummer (ÅÅMMDD-XXXX), adress, e-postadress och tel.
Alternativt anmälan till tel. 0155-120728.

Kontakt

Adress: Behmbrogatan 3, Nyköping

Kommande datum

  • Onsdag 27/10 2021
    19:00 - 21:00
  • Onsdag 03/11 2021
    19:00 - 21:00
  • Onsdag 10/11 2021
    19:00 - 21:00