nyköpingsguiden.se

Fritidsgårdar

I Nyköpings kommun drivs fritidsgårdar för ungdomar av föreningslivet och andra aktörer. På den här sidan kan du läsa om vilka fritidsgårdar som finns och var du hittar dem.

Brandkärrs fritidsgård
Mariebergsvägen 7
Kontakt: Somaliska föreningen, Ali 0700-45 06 16
somaliskaforeningen@live.se

Herrhagens fritidsgård - ArnöFrillan
Herrhagsskolan, Herrhagsvägen 30

Hyttan Nävekvarn
Kontakt: Hemsida

Oppeby fritidsgård
Oppeby Skola

RFSL Borgen
Kontakt: RFSL
nykoping@rfsl.se , Hemsida

Sportis
Nyköpings Arenor, Rosvalla, Idrottsvägen
Åk 4-9.
Kontakt: NBIS Friidrott,
micke@nbisfri.se, 070-28 305 28
johan.oxd@hotmail.com, 070-629 63 31

UG-Arnö/S:ta Katarina kyrka
Långsätterv. 1
Åk 6 och uppåt
Kontakt: Svenska kyrkan Hemsida
jonny.stenback@svenskakyrkan.se , 0155-751 31
karl.lindmark@svenskakyrkan.se, 0155-751 69

The Secret, G:a Brandstation
Kontakt: UNG KRAFT, Tfn: 0155-28 44 44
info@ungkraft.org , Hemsida

Ungdomsgrupp Alla Helgona församlingshem, Helge
Prosten Pihls gränd 3
Åk 7 och uppåt
Kontakt: Svenska kyrkan Hemsida
anders.ringqvist@svenskakyrkan.se, 0155-751 36

Ungdomsgrupp Stigtomta Kyrka
Åk 7 och uppåt
Kontakt: Svenska kyrkan Hemsida
stvr.barn@svenskakyrkan.se
, 0155-22 77 35

Verdandi, Brandkärr
Mariebergsvägen 59
ÅK 6 och uppåt
Kontakt: Verdandi, Tfn: 0155-28 64 02
karin@verdandi-nykoping.se , Hemsida