Besöksmålsbild

Kustlinjen

Kustlinjen är en led som är ca 565 km mellan Öregrund – Stockholm – Västervik där du färdas med cykel genom härliga kustmiljöer och tusentals öar. Leden hittar du genom att följa de röda skyltarna längs vägen.

Om du lämnar Kustlinjens huvudsträckning har du möjlighet att kombinera cykel och båtfärder ut i skärgården då du passerar Roslagens-, Stockholms-, Sörmlandskustens, Arkösunds-, S:t Annas-, Gryts och Tjusts skärgårdar.

Du kan enkelt anpassa din tur då det finns flera möjliga start- och målpunkter utefter leden.

Se karta över Kustlinjen