Sävö naturreservat

Sävö naturreservat ligger nära fastlandet och har karaktär av innerskärgård. Ön är präglad av jordbruk och betesdrift.

Det finns gott om rester av det gamla odlingslandskapet: åkrar, odlingsrösen och handgrävda diken. På ön finns också omkring 100 hamlade träd av lind, ask och ek.

Sävö är måttligt kuperad och når som högst 18 meter över havet. Klipphällar, branta berg, sänkor och skrevor finns framför allt på den västra sidan. Skogen består av gran och tall med alkärr på några ställen

Några riktigt gamla ekar - omkring 300 år gamla - finns kvar i anslutning till den gamla lotsplatsen. De flesta ekarna planterades troligen då Sävö var en arrendegård under Tureholms säteri, under den tidsepok då eken ansågs symbolisera välstånd och framgång.

Trots att Sävö är en relativt liten ö är floran artrik och ön innehåller ett stort antal vegetationstyper. Öns vegetation är präglad av betet och innehåller bland annat Adam och Eva, jungfrulin, vildlin och darrgräs.

Sävö är en omtyckt ö för vandring, bad och fiske. Information om exempelvis boende, öppettider för Sävö gårdscafé, transporter, aktiviteter, jordbruket, natur och historia. Läs mer om Sävö på Sävö gårds webbplats. 

Hitta till Sävö

Sävö är den nordligaste ön i den stora ögruppen Hartsö –Ringsö – Långö – Sävö som ligger sydost om fjärden Tvären.

Ön ligger 300 meter från Källviks brygga och nås endast med båt. Under sommarsäsongen körs turer av vandrarhemmet. Länstrafiken i Södermanland kör också turer vissa dagar, så kallad kompletteringstrafik.

För att komma till Källvik tar du avfart 138 från E4:an mot Vagnhärad. Sväng höger efter 2,4 km, Stationsvägen. Sväng vänster efter 3,3 km, skylt mot Studsvik. Sväng vänster efter 6,6 km, skylt mot Källvik.

Läs mer om Sävö och hitta kartor och serviceinformation på Länsstyrelsens webbplats

 

Öppettider

Alltid

Tillgänglighet

Från Källviks brygga finns det olika sätt att ta sig ut till Sävö. Under sommarsäsongen kör vandrarhemmet turer. Länstrafiken i Sörmland kör också turer vissa dagar, så kallad kompletteringstrafik. Med en kanot eller kajak tar det bara tio minuter från Källviks brygga till Sävö. Om du inte får tag på någon transport – ta kontakt med oss på Sävö gård så försöker vi ordna så att du kommer ut