Vägmärket för sevärdhet.

Sibro Fornborg

Sibro fornborg ligger två kilometer öster om riksväg 53 i Ripsa. Det är en av de största fornborgarna i Sörmland och ligger 60 meter över havet.

Borgen upptäcktes 1984 och är omgärdad av en 850 meter lång, 3-5 meter bred och cirka 1 meter hög inre stenvall. Borgen har troligen fungerat som en försvarsanläggning eller garnisonsplats.