Utsikt från en kulle

Uppsa kulle

Uppsa kulle är Södermanlands största kungshög med en diameter på 55 meter och en höjd på nio meter. Man tror att högen är från järnåldern och en maktmarkering. Uppsa kulle ligger i Runtuna.

Sagokungen Ingjald

Enligt sägnen är det sagokungen Ingjald Illrådes grav som ska ha stupat vid Runnviken. Ungefär i markplan mitt under kullen tror man att kvarlevorna efter kungen finns. Uppe på toppen finns en liten krater som man tror beror på att gravkammaren kollapsat. Uppsa kulle har aldrig undersökts närmare arkeologiskt.

Klättra upp på kullen och få en magisk utsikt över det sömländska landskapet

Läs mer om Uppsa kulle på Illustrata.com