En vuxen och ett barn går nedför en skogsstig.

Cykla och vandra i Husby-Oppunda

Vandra eller cykla i herrgårdsmiljö och ta del av traktens spännande historia. Här finns fyra utmärkta leder i varierande längder från 5-15 km.

Husby-Oppunda ligger i hjärtat av Sörmland mellan sjöarna Lidsjön och Långhalsen. Du finner en storslagen bygd med flera gravfält från järnåldern, tre runstenar och rester av fem bygdeborgar. Här kan du känna den svenska historiens närvaro och uppleva landskapet till fots eller på cykel.

Fyra utmärkta vandringsleder finns på 5-15 km. Karta och beskrivning finner ni på anslagstavlan vid kyrkan.

Öksundsleden

Start vid Husby gård – avtagsvägen mot Stäringe.

En cykel- och vandringsled som går på grusvägar genom jordbruks- och skogslandskap. Några få avsnitt består av skogsstigar. Utefter leden finns minnen från en tid då landsbygden var tätbefolkad med små byar och större gårdar.

Våtmarksleden

Start vid parkering, Torps allé.

Leden går runt Vadsjöns våtmark via ett fågeltorn, en fornborg, badplatsen Hopen över vadåsen (en ändmorän) genom beteshagar till ytterligare ett fågeltorn och åter till Torps allé. Våtmarken är ett populärt område för fågelskadare. Uppe på fornborgen har man en hänförande utsikt över Vadsjön och Långhalsen (Torpfjärden).

Fornminnesleden

Start vid parkering, Valla.

Leden går genom jordbrukslandskap med åkrar och beteshagar. Leden passerar bronsåldersgravar, rester av forntida bosättningar, skeppssättning och gravfält. Även denna led passerar en fornborg, Boberget, med utsikt över Långhalsen.

Skogsleden

Start vid Husby-Oppunda kyrka.

Skogsleden är en cykel- och vandringsled som går på skogsvägar genom barrskogslandskap med gläntor som öppnar upp mot mindre åkrar och ängar. Här kan man stanna till vid resterna av en vattendriven såg och Tingvalla vad, som ligger utmed den väg som hertigarna red till Nyköping. Även denna led passerar en fornborg – en skön rastplats.