Att skriva för webben

På webben måste man skriva kortfattat, rubriker och mellanrubriker är viktiga. Här får du några enkla tips.

Att skriva för webben är inte samma sak som att skriva för ett magasin eller tidning. Det gäller att vara kortfattad, underhållande och innehållsrik på samma gång.

Några enkla tips

 • Tydliga huvudrubriker
  En rubrik ska omedelbart berätta för besökarna om var de har kommit. På nykopingsguiden.se är företagets namn en bra rubrik.
 • Flera mellanrubriker
  Med för mycket text blir det svårt att ta till sig all information. Mellanrubriker hjälper till att skapa luft och struktur i texen.
 • Skriv kort och enkelt
  Hellre kort och innehållsrikt än långt och utsmyckande. Det viktgaste ska komma först. Använd gärna ett du-tilltal. Beskriv vad man kan se, höra och känna.
 • Ton och attityd
  En lättsam men saklig ton är alltid uppskattat. Lite humor är bra men det kan lätt bli för mycket för vissa, lagom är bäst.
 • Få liv på webbsidan
  Bilder och punktlistor gör underverk; de skapar en snitslad bana som underlättar för läsaren att tillgodogöra sig informationen.

Berättelsen om Nyköping

Tillsammans med en referensgrupp från besöksnäringen har en gemensam berättelse om Nyköping tagits fram. Syftet är att vi ska ha en gemensam beskrivning av Nyköping som vi alla kan använda, i sin helhet eller utvalda delar.

Berättelsen om Nyköping kan du använda i din marknadsföring när du berättar om Nyköping för andra. Du väljer själv vilka delar du vill använda!