Berättelsen om Nyköping

Läs och ladda ner "Berättelsen om Nyköping". En berättelse som är framtagen av Nyköpings kommun tillsammans med en grupp från besöksnäringen.

Berättelsen om Nyköping - En levande mötesplats vid havet

Tillsammans med en referensgrupp från besöksnäringen har en gemensam berättelse tagits fram om Nyköping. Syftet är att vi ska ha en gemensam beskrivning av Nyköping som vi alla kan använda, i sin helhet eller utvalda delar. Den kan du använda i din marknadsföring när du berättar om Nyköping för andra. Du väljer själv vilka delar du vill använda!