Samarbetsprojekt och utbildningar

Varje år kommer flera hundratusen turister, hotellgäster eller släktingar till Nyköpings kommun. Och du som jobbar inom besöksnäringen är en av dem som träffar alla besökare.

Stolt ambassadör

-Du är en av Nyköpings viktigaste personer

I satsningen Stolt ambassadör vill Nyköping turism lyfta att alla nyköpingsbor är ambassadörer och viktiga. Satsningen påbörjades våren 2021 och är långsiktig och riktas både mot nyköpingsbor och till dig som arbetar inom besöksnäringen.

nykopingsguiden.se/ambassador har vi samlat tips och trix, fakta och film som hjälper dig att vässa ditt ambassadörskap. Ta gärna del av materialet och dela med dina medarbetare.