Turista hemma

Vill du vara delaktig på turista hemma?

Sedan tre år tillbaka har Nyköping Turism tillsammans med Nyköpings besöksnäring anordnat turista hemma dagar. De är dagar med extra öppet på besöksmål, fina erbjudanden, utställningar och aktiviteter för dig som bor i Nyköping. Syftet är att få flera att turista på hemmaplan och upptäcka nya besöksmål.

Vi ordnar

  • Affischer
  • Annonsering
  • Samordning
  • Webbplats

Ni ordnar

  • Aktiviter som guidade turer, visningar, utställningar med mera
  • Upplevelser
  • Marknadsföring på era kanaler

Kontakt