Brukslokalen i Nävekvarn

Brukslokalen i Nävekvarn

Brukslokalen är den största lokalen i Nävekvarn, där det bland annat finns en scen.

Fakta Brukslokalen

  • Maximalt 225 personer får vistas här samtidigt. 
  • Här finns scen, filmduk samt projektor i taket.
  • Möjlighet att koppla in dator och musikutrustning
  • Bio-ljudanläggning har körts igång och kompletterats med mixerbord och trådlösa mikrofoner.
  • Det finns ett modernt kök och utrustning för 80 personer.

 För bokning och information ring 073-083 85 29

Tillgänglighet

<p>Tillgänglighetsanpassad, samt har en slinga för hörapparater ansluten.</p>