Briggen Tre Kronor

Briggen Tre Kronor af Stockholm

Hållbara Hav och Briggen Tre Kronor arbetar för ett framtida friskt Östersjön. Vi för samman forskare, organisationer, politiker och näringsliv för att sprida kunskap om läget för Östersjön.

Vi söker arenor i kustnära städers hamnar där vi kan samarbeta med kommunen och skapa miljöevenemang, visa miljöutställningar, arrangera segling och öppet skepp samt lyfta kommunens egna miljöprojekt. Samarbetet och det starka engagemang Nyköpings Kommun har visat för vår verksamhet har bidragit till mycket lyckade besök i Nyköping.

Skolungdomar och allmänhet har under vårt besök i Nyköping fått tillgång till kunskap om Östersjöns situation i våra miljöutställningar, kunnat segla samt besöka briggen Tre Kronor af Stockholm under öppet skepp.

Utöver Hållbara Havs egna evenemang har Nyköpings arenor på Nyköpings kommun arrangerat minimässa, intressanta föredrag och samordnat samt arbetat som projektledare för hela programmet för oss och andra medverkande och dess aktiviteter i samband med vårt besök, vilket också har bidragit till ett stort antal besökare vid våra aktiviteter.

Tack vare Nyköpings miljömedvetenhet, positiva inställning och nyfikenhet har vi tillsammans kunnat skapa helt ny kommunikationsplattform i Nyköping som med Östersjön i fokus under några dagar arrangerat något av en folkfest.

Christina Thimrén Andrews
Project Manager
Briggen Tre Kronor AB/Hållbara Hav – Östersjön