Stopp för lokaluthyrning till privatpersoner tills vidare

Lokalbokningen på Nyköpings Arenor pausar från och med 10 december all uthyrning av lokaler till privatpersoner för att minimera risken för smittspridning. Anledningen är att det förekommit aktiviteter som inte följer de allmänna råd om sammankomster som finns. 

Beslutet gäller även lokaler som hyrs ut av andra kommunala verksamheter än Nyköpings Arenor. Alla privatpersoner som har bokat lokal kommer att kontaktas av Lokalbokningen. Företag och föreningar får fortsätta hyra lokaler med befintliga begränsningar. De bär själva ansvaret för att aktiviteten följer de lagar och rekommendationer som finns.

Det är Kultur- och fritidsnämndens ordförande Karina Josevski fattat beslutet i samverkan med ledningen för Näringsliv i Nyköpings kommun. Det gäller tills vidare.

Sveriges kommuner och regioner, SKR, hänvisar till en förordning som gör det möjligt för kommuner att vägra upplåta en lokal eller ett område med hänvisning till risken för smittspridning. SKR redogör även för föreskrifterna för olika verksamheter. 

Frågor och svar

När börjar beslutet att gälla?

Från och med torsdag 10 december 2020.

Hur informerar Arenorna om beskedet?

Via telefon och e-post samt via kommunens webbplatser.

Varför får företag och föreningar hyra?

En del privatpersoner som har hyrt lokaler har visat sig ha svårare att förhålla sig till Folkhälsomyndighetens riktlinjer i jämförelse med föreningar och företag.

Kommer privatpersoner att få vänta på att få tillbaka hyran nu?

Hyran debiteras i efterhand så de som har hyrt lokaler kommande veckor har inte hunnit betala än.

När får vi börja boka lokaler 2021?

Beslutet gäller i dagsläget tills vidare.

Om vi är bara åtta personer, får vi inte hyra då heller? Vi klarar ju begränsningen?

Nyköpings Arenor har ingen möjlighet att avgöra hur många som befinner sig i lokalen så därför stänger vi bokningarna för alla privatpersoner.

Vem kan jag kontakta om jag har frågor?

Kontakta Lokalbokningen.

 

Samtliga idrottshallar stängs - uppdatering 8 mars

Beslut avseende stängning av idrottshallar

I syfte att minska risken för smittspridning av covid-19 har Kultur- och fritidsnämnden i Nyköpings kommun förlängt beslutet som fattades den 8 februari att stänga alla idrottshallar i kommunen. Beslutet gäller tills vidare. 

Undantag är skolverksamhet och elitidrott samt företag och bidragsberättigade föreningar med lokal anknytning vilka bedriver organiserad verksamhet för barn och ungdom från 2002 och senare. 

Utomhusarenor kan fortsatt användas av lokala idrottsföreningar kopplade till specialidrottsförbundet om träningen sker ledarledd och i enlighet med riktlinjerna från riksidrottsförbundet.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Läs mer om andra åtgärder Nyköpings kommun gör med anledning av de skärpta nationella råden.