Vaccinationsbevis på evenemang fr o m 1 december

Läs om vad som gäller för vaccinationsbevis vid evenemang på Nyköpingsguidens webbplats.