Beslut avseende stängning av idrottshallar

I syfte att minska risken för smittspridning av covid-19 har Kultur- och fritidsnämnden i Nyköpings kommun förlängt beslutet att stänga alla idrottshallar i kommunen från den 24 januari till och med 7 februari 2021.

Undantag är skolverksamhet och elitidrott samt företag och bidragsberättigade föreningar med lokal anknytning vilka bedriver organiserad verksamhet för barn och ungdom från 2005 och senare.

Utomhusarenor kan fortsatt användas av lokala idrottsföreningar kopplade till specialidrottsförbundet om träningen sker ledarledd och i enlighet med riktlinjerna från riksidrottsförbundet.