Uppdatering 5 februari

Med anledning av regeringens besked 4 februari öppnar möjligheten till fritidsaktiviteter nu även för ungdomar födda 2002 eller senare. Beslutet fattades 5 januari av Kultur- och fritidsnämnden i Nyköpings kommun. Läs mer om beslutet på Nyköpings kommuns hemsida.

Beslut avseende stängning av idrottshallar

Beslutet att hålla idrottshallarna stängda är förlängt tills vidare, men med fortsatt undantag för skolverksamhet och elitidrott samt företag och bidragsberättigade föreningar med lokal anknytning, som bedriver organiserad verksamhet för barn och ungdomar födda 2002 och senare.

Utomhusarenor kan fortsatt användas av lokala idrottsföreningar kopplade till specialidrottsförbundet om träningen sker ledarledd och i enlighet med riktlinjerna från riksidrottsförbundet.