Ordförandebeslut från Kultur- & fritidsnämnden om de nya restriktionerna som gäller from 1 juni.

Nyköpings Arenor följer regeringens och Folkhälsomyndighetens regler. Från och med den 1 juni 2021 gäller följande tills vidare:

  • Vuxna, ungdomar och barn får träna och tävla (matcher, mindre cuper och läger). Arrangören är skyldig att se till att alla håller sig till restriktionerna. Gäller ledarledda träningar/tävlingar med föreningar knutna till RF.
  • Omklädningsrum blir tillåtna att användas – men vi önskar att man fortfarande, i möjligaste mån, byter om hemma och håller samlingar utomhus.
  • Konferenser/möten är tillåtna med förbehåll om 10 kvm per person.
  • Privatpersoner får fortsatt ej boka lokaler.
  • För övernattning gäller halverat antal personer per lokal (t ex. en lokal som är godkänd för 30 personer i normala fall blir alltså nu endast godkänd för 15 personer för att kunna hålla ordentligt avstånd).

 

Uppdaterat efter lättnader 1 juli 2021: 

Arrangemang inomhus:

  • Utan anvisade sittplatser, max 50 personer.
  • Med anvisade sittplatser, 300 deltagare (sällskap ska kunna hålla avstånd om minst 1 meter i sidled. Varje sällskap får högst uppgå till åtta personer).
  • Festlokaler, max 50 personer.

Arrangemang utomhus:

  • Utan anvisade sittplatser, 600 deltagare (Motionslopp 900 personer).    
  • Med anvisade sittplatser, 3000 deltagare

Mer information på Folkhälsomyndighetens webbplats:

Anpassning av smittskyddsåtgärder

Max antal deltagare i sammankomster och i olika lokaler