Corona-viruset & evenemang

Nyköpings kommun följer utvecklingen av coronavirusutbrottet, covid-19, noga. Vi följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger. 

Du får uppdaterad information och svar på de vanligaste frågorna om coronaviruset på följande webbplatser:

Nya regler från och med 1 juli

Nyköpings Arenor följer regeringens och Folkhälsomyndighetens regler om allmänna sammankomster. Från och med den 1 juli 2021 gäller följande:

Arrangemang inomhus:

  • Utan anvisade sittplatser: max 50 personer.
  • Med anvisade sittplatser: 300 deltagare (sällskap ska kunna hålla avstånd om minst 1 meter i sidled. Varje sällskap får högst uppgå till åtta personer).
  • Festlokaler: max 50 personer.


Arrangemang utomhus:

  • Utan anvisade sittplatser: 600 deltagare (Motionslopp 900 personer).    
  • Med anvisade sittplatser: 3000 deltagare

Kommer konserter, teaterföreställningar och evenemang att ställas in i Nyköping?

Det är upp till varje arrangör att ta beslut om evenemanget ska ställas in helt eller flyttas till ett senare datum. I de flesta fall är det externa arrangörer som hyr in sig på Nyköpings kommuns lokaler. Det är alltså arrangören som är ansvarig för allt som rör föreställningen. På Nyköpingsguidens webbplats finns kontaktuppgifter till respektive arrangör.

Om ett evenemang ställs in eller flyttas kommer de biljettköpare som har lämnat korrekta kontaktuppgifter via webben att kontaktas. Varje enskilt evenemang uppdateras kontinuerligt vad som gäller för just det evenemanget. 

Nyköpings Arenor följer utvecklingen noga och är beredd att anpassa verksamheten efter direktiv från ansvariga myndigheter. Om du ska besöka Rosvalla, Culturum, Träffen och Nyköpings Teater uppmanas du att läsa på hos säkra källor och följa rekommendationer från ansvariga myndigheter.

Jag har köpt en evenemangsbiljett men vill inte gå, får jag då pengarna tillbaka?

Du får inte pengarna tillbaka om du själv vill avboka din biljett.
I de flesta fall är det externa arrangörer som hyr in sig på Nyköpings kommuns lokaler. Det är alltså arrangören som är ansvarig för allt som rör föreställningen. På Nyköpingsguidens webbplats finns kontaktuppgifter till respektive arrangör.

Om föreställningen blir inställd av arrangören får jag tillbaka pengarna?

Om evenemanget ställs in kommer alla biljetter att återköpas exklusive serviceavgiften. Biljetter köpta på webben blir automatiskt återlösta. Biljetter köpta i kassa återlöses i Rosvalla servicecenter.

Om ett evenemang ställs in eller flyttas kommer de biljettköpare som lämnat kontaktuppgifter att kontaktas. Även via Nyköpings kommuns olika kanaler meddelas om något evenemang ställs in eller flyttats. På Nyköpingsguidens webbplats finns information om vad som gäller för varje evenemang.

Kan ni sända evenemanget via Internet istället?

Det är upp till varje arrangör att ta sådana beslut. I de flesta fall är det externa arrangörer som hyr in sig på Nyköpings kommuns lokaler. Det är alltså arrangören som är ansvarig för allt som rör föreställningen.

Stopp för lokaluthyrning till privatpersoner tills vidare

Lokalbokningen på Nyköpings Arenor pausar från och med 10 december all uthyrning av lokaler till privatpersoner för att minimera risken för smittspridning. Anledningen är att det förekommit aktiviteter som inte följer de allmänna råd om sammankomster som finns. 

Beslutet gäller även lokaler som hyrs ut av andra kommunala verksamheter än Nyköpings Arenor. Alla privatpersoner som har bokat lokal kommer att kontaktas av Lokalbokningen. Företag och föreningar får fortsätta hyra lokaler med befintliga begränsningar. De bär själva ansvaret för att aktiviteten följer de lagar och rekommendationer som finns.

Det är Kultur- och fritidsnämndens ordförande Karina Josevski som fattat beslutet i samverkan med ledningen för Näringsliv i Nyköpings kommun. Det gäller tills vidare.

Sveriges kommuner och regioner, SKR, hänvisar till en förordning som gör det möjligt för kommuner att vägra upplåta en lokal eller ett område med hänvisning till risken för smittspridning. SKR redogör även för föreskrifterna för olika verksamheter. 

Frågor och svar

När börjar beslutet att gälla?

Från och med torsdag 10 december 2020.

Hur informerar Arenorna om beskedet?

Via telefon och e-post samt via kommunens webbplatser.

Varför får företag och föreningar hyra?

En del privatpersoner som har hyrt lokaler har visat sig ha svårare att förhålla sig till Folkhälsomyndighetens riktlinjer i jämförelse med föreningar och företag. På Nyköpings kommuns hemsida kan du läsa vad som gäller för föreningar.

Kommer privatpersoner att få vänta på att få tillbaka hyran nu?

Hyran debiteras i efterhand så de som har hyrt lokaler kommande veckor har inte hunnit betala än.

När får vi börja boka lokaler 2021?

Beslutet gäller i dagsläget tills vidare.

Om vi är bara 50 personer, får vi inte hyra då heller? Vi klarar ju begränsningen?

Nyköpings Arenor har ingen möjlighet att avgöra hur många som befinner sig i lokalen så därför stänger vi bokningarna för alla privatpersoner.

Vem kan jag kontakta om jag har frågor?

Kontakta Lokalbokningen. Du hittar kontaktuppgifter på Nyköpingsguiden. 

Är ishallen på Rosvalla öppen för allmänhetens skridskoåkning?

I dagsläget genomförs inte allmänhetens skridskoåkning.

Läs senaste informationen om allmänhetens skridskoåkning på nykopingsguiden.se/skridskor. 

För fler frågor och svar från Nyköpings kommun läs här på nykoping.se