2000 centrumnära p-platser

Här hittar du tider och priser för parkeringsplatser i Nyköping.

Avgiftsfri kantstensparkering till 31 december

Vi vill underlätta för näringsliv och nyköpingsbor under rådande pandemi. Därför erbjuder Nyköpings kommun avgiftsfri gatuparkering (kantstensparkering) under en period. Detta hoppas vi ska underlätta för t ex restauranger som styrt om till leverensbaserad verksamhet samt för nyköpingsbor att hämta matbeställningar eller varor. 

Det här gäller:

 • Till den 31 december gäller avgiftsfri parkering på gatuparkeringar (kantstensparkeringar) inom röd zon i centrala Nyköping. Se karta nedan.
 • Övriga ordinarie parkeringsregler gäller som vanligt.
 • Angiven maxtid för parkering gäller enligt ordinarie skyltning.
 • OBS! Avgift för boendeparkering gäller som tidigare. 
  På Nyköpings kommuns webbplats kan du läsa mer om boendeparkering.

Parkeringsplatser för rörelsehindrade

Se en parkeringskarta för rörelsehindrade(PDF)

Tips på parkeringsplatser där det ofta finns lediga platser:

 • Brunnsgatans parkeringsgarage (Brunnsgatan 58)
 • Fruängen (Mellan Brukslagarvägen och järnvägen)
 • Sågaren (Infart från Västra Trädgårdsgatan 50)
 • Teatern (Intill Vipsgrillen, Järnvägsgatan 1)
 • Tullporten (Tullportsgatan 14)
 • Öster tull (Skjutsaregatan 35)

Utanför zonerna gäller 24-timmars parkering

Generellt får du parkera upp till 24 timmar i sträck utanför den gröna zonen. Det gäller vardagar, förutom dag före söndag och helgdag, om inte skyltning visar något annat. Även på parkeringsplatser som är utmärkta med ett P gäller 24-timmarsregeln.

Betala din parkering med mobiltelefonen

I Nyköpings kommun finns redan aktören Easypark, och från och med mars 2019 kommer även de två aktörerna Parkster och SMS-park att kunna erbjuda betalning av parkeringsavgift med mobilen.

Områdeskoderna kommer att finnas angivna vid respektive parkeringsyta.

Månadsbiljett -  på vissa kommunala parkeringsplatser

Kommunen gör det möjligt att köpa månadsbiljett på några av de kommunala parkeringsplatserna. Månadsbiljett köps alltid i parkeringsautomaten på parkeringen. På automaten finns information om det finns månadsbiljett eller inte. Även du som har månadsbiljett måste följa de tillåtna parkeringstiderna. Titta alltid på skyltarna, där ser du vilka tider som gäller. 

 • Månadsbiljett (600 kr/månad) finns i kommunens parkeringsgarage på Brunnsgatan. Här behöver du också ett tillståndsbevis som utfärdas av Tekniska divisionen. Månadsbiljetten köper du i automaten. 
 • Månadsbiljett (300 kr/månad) finns på parkeringen vid Östra Rundgatan/Annebergsgatan (nära Försäkringskassan) och parkeringen Teatern (vid Vipsgrillen).

Långtidsparkering

Du kan även köpa månadsbiljett på några av de privata parkeringsplatserna, till exempel på parkeringsplatsen vid Pelles lusthus.

Vid Centralstationen kan du köpa en biljett för obegränsad tid.

Vid Stockholm Skavsta flygplats finns flera långtidsparkeringar:

Skavsta flyplats parkering, i direkt intill flygplatsen.

Mer information hittar du på Skavstas webbplats.

Tåå långstidsparkering med tio minuter promenadavstånd från terminalen.

Mer information hittar du på Tåås webbplats.

Skavstalund långtidsparkering med egen dygnet runt transfer till terminalen.

Mer information hittar du på Skavstalunds webbplats.

Pendlare

Vid tågstationen finns en parkering som i första hand är till för tågresenärer. Parkeringen drivs i samarbete mellan Jernhusen AB och Nyköpings kommun. Du kan betala med bensin- eller betalkort eller med mobiltelefon genom betaltjänsten Easypark.

Elbilar och elhybridbilar

Laddstationer finns på parkeringen intill Culturum. Här kan du som kör en el- eller elhybridbil tanka och parkera gratis vid laddningsstationerna i upp till fyra timmar i följd. 

Du hittar fler laddstationer på uppladdning.nu

Husbil

I västra hamnområdet finns parkeringsplatser för tio husbilar med åtta eluttag. Möjlighet till tömning av latrin och gråvatten och påfyllning av vatten finns i området. Avgift: sex kr/tim eller 100kr/dygn 00-24 alla dagar och endast mobilbetalning med Parkster, Easypark eller SMS-park. Parkering får ske två dygn i sträck. 

Turistbussar

Parkeringen intill Vallgatan intill Nyköpingshus är tillfällig avstängd. 
Ta kontakt med tekniska divisionen. 
0155 - 24 88 00 

Vid Prästgatan intill Culturum finns en bussparkering som är till för besökare till Culturum.
Det krävs tillstånd av Nyköpings Arenor för att parkera där. 

Motorcyklar

Motorcyklar parkerar gratis på kommunens allmänna parkeringsplatser. Parkeringstiden som visas på skyltarna ska dock hållas.

Läs mer om parkering på Nyköpings kommun webbplats.