11 byggnader du inte får missa i Nyköping

Nyköping är en av Sveriges äldsta städer. När du promenerar i stadskärnan upptäcker du gammalt och nytt sida vid sida. 

Här hittar du en lista med byggnader och hus som sticker ut och som du inte får missa. 

Radhuset.JPG

1. Gamla Rådhuset, Stora Torget

Efter ryssbränderna år 1719 byggdes de flesta nya husen i Nyköping upp i sten. Nyköpings gamla Rådhus är från år 1723. Rådhusrätten hade tidigare sin sessionssal en trappa upp. Salen har dekormålade väggar från sekelskiftet 1900. Salen kan ses vid speciella tillfällen och vid borgerliga vigslar. Idag finns kommunal verksamhet i huset.

 

2. Stadshuset, Stora Torget

Stadshuset är från 1969 och byggnaden var tänkt att signalera makt. Den är i vit italienska carraramarmor och interiörerna i teak och koppar. Det är ett av Sveriges mest intressanta modernistiska byggnadsverk som saknar direkta motsvarigheter inom svensk arkitektur. 

 3. Westerlingska gården, Stora Torget

Gården uppfördes strax efter år 1719 av överinspektorn Mårten Westerling d. ä. främst som handelsgård. Westerling var en mycket aktiv person i Nyköping på den tiden. Bland annat drev han tobaksodling. Apoteket Fenix fanns i huset mellan år 1912 - 1962.

Under 2021/2022 renoverades Westerlingska gården. Här hittar du i dag Näringslivets hus, som är en mötesplats för näringsliv, det offentliga och företagsfrämjande verksamheter.

4. Mårtens hus, Västra Storgatan

Detta hus uppfördes på 1720-talet. Namnet kommer från ägaren Mårten Westerling d. ä. som köpte huset år 1733. Huset har använts som privat bostad under åren men på 1900-talet fanns här kommunens ekonomikontor och skolförvaltning med mera. Idag finns här restaurang och café. 

5. Västra klockstapeln, Stora Torget

Den västra klockstapeln på Borgareberget bakom Stora Torget uppfördes år 1692 och skonades från ryssbranden år 1719. Det innebär att detta är Nyköpings äldsta träbyggnad och en av de få byggnader som klarade sig när ryssarna brände staden. Bilden är tagen någon gång mellan åren 1933 och 1968. 

6. Skolmästare/rektorsgården, Prästgatan 

Huset uppfördes år 1723-25 av byggmästare Hans Mutzscher på uppdrag av Magistraten. I huset bodde alla Nyköpings skolmästare/rektorer fram till år 1877. Huset är ett av de äldsta trähusen i Nyköping och är i stort sett intakt sedan det byggdes.

7. Hellmanska gården, Västra Storgatan

Gården kom till på 1720-talet efter ryssbranden som ett av de första stenhusen. En stenplatta finns inmurad på väggen intill entrén med en bibeltext som kan härledas till 1720-talet. Från början kallades gården Sundlerska gården. Efter flera ägarbyten och verksamheter inleddes en ny epok när Carl Alexander Hellman tog över år 1889. Han startade då CA Hellman Glas, Porslins- och Galanterihandel. 

8. Skutskepparhusen, Västra Trädgårdsgatan

De färgglada gamla skutskepparhusen, eller båtmanstorpen som de också kallas, har anor från 1700- och 1800-talets början. Stugorna ligger på små smala tomter och husen har i de flesta fall gaveln ut mot gatan. De som bodde i husen från början kunde ofta kopplas ihop med livet till sjöss och hade ofta yrken som sjömän, båtsmän, skutskeppare och lotsar. Det är därför som husen också kallas för "båtmanstorpen".

9. Prosten Pihls gård, Alla Helgona Kyrkan

Gården uppfördes som privatbostad av prosten Samuel Andreas Pihl på 1720-talet. Carl Von Linné skriver om sitt besök i Nyköping i maj år 1741 då han åt frukost hemma hos prosten Pihl. Gården har haft flera ägare. Idag ägs huset av Svenska kyrkan och används som församlingshem och uthyrning för dop och begravningar. Gården har en stor trädgård.

10. Sparbankshuset, Östra Storgatan Stadsbron

Denna ståtliga byggnad stod färdig den 1 oktober år 1898. Byggnaden har en välbevarad, tidstypisk och påkostad exteriör. Byggnadsstilen är nygotik med nationalromantiska inslag. Sparbankshuset utsågs år 2001 av Södermanlands Nyheters läsare till Nyköpings vackraste byggnad.

Fors spinneri 600x240.jpg

11. Gamla bomullsspinneriet vid St Anne Kvarn och Perioden, Forsgränd

År 1886 bildades AB Fors Ullspinneri. Redan drygt 100 år tidigare hade det funnits fabrik för tillverkning av yllevävnader på platsen invid St Anne kvarn. En av ägarna var Lenning. I hans fabrik arbetade 66 personer år 1830, varav 8 var barn! År 1876 köptes fabriken av Daniel Elgelius och Carl Lindahl och en ny epok inleddes. I slutet av 1800-talet växte efterfrågan på ullprodukter så fabriken utökades till alla byggnader runt vattenfallet. Bilden är tagen mellan åren 1922-1968.

Källor: Sörmlands museum, boken Nyköping under 300 år, Textilhistoriksa gruppen

 Se karta

 

Vill du lära dig mer om fler hus och byggnader i Nyköping?

Läs mer på Sörmlands museums webbplats om hus i Nyköping (se inventering och karta)