Tjej i vattnet i dykglasögon

Varför satsar Nyköpings kommun på ambassadörskap?

Här nedan berättar vi om varför Nyköpings kommun gör en satsning på ambassadörskap. Se vår sammanfattande trailer där vi berättar om hur vi har tänkt och vad vi har gjort under 2021.


Bakgrund

Ett önskemål om en ambassadörsutbildning kom från Nyköpings besöksnäring redan i samband med att en ny besöksnäringsstrategi skrevs 2017.

Därefter har kommunen tillsammans med besöksnäringen gjort omvärldsbevakning och bland annat ett studiebesök till Röros i Norge.

Våren 2020 hölls en pilotutbildning för en grupp verksamheter och feedback samlades in.

Pga av pandemin förskjöts lanseringen av satsningen och ett nytt grepp togs för att även vända sig till Nyköpingsbor.

Satsningen på ambassadörskap är en del i Nyköpings kommuns arbete med att öka Nyköpings attraktionskraft. Vid sidan av stadsplanering och arbetet med att bevara och skapa en attraktiv stadskärna arbetar Nyköping Turism med de mjuka värdena såsom service och bemötande där ambassadörskapet ingår.

Mål för satsningen

-Förståelse och insikt om att vara ambassadör för Nyköping
-Ökad kunskap om Nyköping som resmål och destination
- Ge inspiration och verktyg för att kunna berätta mer om Nyköping och ge mer målgruppsanpassad och individuell information och inspiration till besökare
- Förståelse av storytelling och kunskap att använda berättande (storytelling) som verktyg och ”vår” plats och historia som konkurrensmedel

Syftet med satsningen

-Ett välkomnande bemötande och god service ger nöjdare kunder som återkommer och pratar gott om platsen. Nyköping är en av Sveriges äldsta städer och att använda vår unicitet som konkurrensfördel gör platsen mer attraktiv, intressant och ihågkommen.

-Om vi också får mer kunskap om våra ”grannar” och Nyköping som resmål och dessutom säljer varandra skapar det mervärden för alla – både verksamhet och kund.

Varför är ambassadörskap så viktigt?

Se filmen och hör personer från Nyköpings besöksnäring svarar på frågan

 

Gå tillbaka till utbildningens startsida