Tjej i vattnet i dykglasögon

Varför satsar Nyköpings kommun på ambassadörskap?

Här berättar vi om varför Nyköpings kommun gör en satsning på ambassadörskap. 

Satsningen på ambassadörskap är en del i Nyköpings kommuns arbete med att öka Nyköpings attraktionskraft. Vid sidan av stadsplanering och arbetet med att bevara och skapa en attraktiv stadskärna, arbetar Nyköping Turism med de mjuka värdena som service och bemötande, där ambassadörskapet ingår.

I videon berättar vi om tanken med satsningen och vad vi har arbetat med hittills.

 

Bakgrund

Ett önskemål om en ambassadörsutbildning kom från Nyköpings besöksnäring redan i samband med att en ny besöksnäringsstrategi skrevs 2017. Därefter har kommunen tillsammans med besöksnäringen gjort omvärldsbevakning och bland annat ett studiebesök till Röros i Norge.

Våren 2020 hölls en pilotutbildning för en grupp verksamheter inom besöksnäringen och feedback samlades in. På grund av Corona-pandemin flyttades lanseringen av satsningen och ett nytt grepp togs, denna gång även riktad till Nyköpingsbor.

Mål för satsningen

  • Förståelse och insikt om att vara ambassadör för Nyköping
  • Ökad kunskap om Nyköping som resmål och destination
  • Ge inspiration och verktyg för att kunna berätta mer om Nyköping och ge mer målgruppsanpassad och individuell information och inspiration till besökare
  • Förståelse av storytelling och kunskap att använda berättande som verktyg samt platsen och dess historia som konkurrensmedel.


Syfte med satsningen

Ett välkomnande bemötande och en god service ger nöjdare kunder som återkommer och pratar gott om platsen. Nyköping är en av Sveriges äldsta städer och att använda vår unicitet som konkurrensfördel gör platsen mer attraktiv, intressant och ihågkommen.

Om vi också får mer kunskap om våra ”grannar” och Nyköping som resmål och dessutom säljer in varandra, skapar det mervärden för alla – både verksamheter och kunder.

Varför är ambassadörskap så viktigt?
Se videon och hör personer från Nyköpings besöksnäring svara på frågan.

 

Gå tillbaka till startsidan