En vecka fri från våld

En vecka fri från våld

En av tre kvinnor i världen utsätts för våld under sin livstid. En vecka fri från våld är en återkommande nationell temavecka som sätter ljuset på det förebyggande arbetet mot våld i nära relation.

I Nyköping sker aktiviteter i samarbete mellan Tjej- och kvinnojouren Mira, Zonta, Nyköpings kommun och Länsstyrelsen. I år är temat barn och unga, med anledning av att barnkonventionen blivit svensk lag.

Veckan pågår mellan den 23 och den 29 november med föreläsningar, utställningar och ljusmanifestation.  

Behöver du stöd?

Med våld menas varje handling som smärtar, skadar, skrämmer eller kränker dig. Eller om någon får dig att göra något mot din vilja eller att avstå från att göra något som du vill. Det kan också handla om att någon begränsar och har makt över din ekonomi.

Är du utsatt för något av det eller utsätter du någon för det, läs mer om vilket stöd som finns att få. 

Frågor?

Har du frågor om temaveckan? Kontakta Marie Eriksson, strateg för våld i nära relation på Nyköpings kommun som samordnar veckan.
Kontaktuppgifter:
Mejl: marie.eriksson.2@nykoping.se
Telefon: 0155-45 79 31