nyköpingsguiden.se
Nyköpings historia

Nyköpings historia

Några årtal i stadens historia.

 • 1800-500 f Kr
  Släbro hällristningar. Cirka 330 figurristningar har tagits fram på hällarna ner mot Nyköpingsån.
 • 1100-talet e Kr
  En myntskatt från 1000-talet har påträffats i kvarteret Kompaniet. Ett försvarstorn byggdes på en klippa vid åmynningen. Det byggdes ut till en borg under 1200-talet. Man anser att Birger Jarl anlade Nyköpingshus.
 • 1200-talet
  Nyköpingshus byggdes. Under de perioder då kungen vistades på slottet var Nyköping Sveriges huvudstad. S:t Nicolaikyrkan och Allhelgonakyrkan uppfördes. Kung Knut Långe slog mynt i Nyköping omkring år 1230.
 • 1300-1400-talet
  Utrikeshandel med Lübeck och Danzig. 1317. Nyköpings gästabud. Magnus Ladulås söner Kung Birger och hertigarna Erik och Valdemar var huvudaktörer i Nyköpings gästabud - ett tragiskt slut på en kunglig brödrastrid. 1396 Nyköpings recess, riksmöte som hölls i närvaro av drottning Margareta Valdemarsdotter och blivande kungen Erik XIII.
 • 1500-talet
  1573-1610 Hertig Karl byggde om Nyköpingshus till ett praktfullt renässansslott. De äldsta kända svensktillverkade glasen i landet, hertig Karls glas kan dateras till slutet av 1500-talet.
 • 1600-talet
  1612. En riksdag i Nyköping, då Gustav II Adolf utropades till kung. 1622 Karl X Gustav föddes på Nyköpingshus. Han var dotterson till Karl IX och blev kung efter kusinen Kristina. 1633 Gustav II Adolf stod lik på Nyköpingshus i ett år innan han begravdes. Sedan 1634 är Nyköping Södermanlands residensstad. 1665 Stora delar av staden och slottet brann ner. I slutet av 1600-talet och början av 1700-talet verkade den internationellt kände silversmeden Henning Petri i Nyköping. Nyköpings Mässingsbruk bildades i början av detta sekel.
 • 1700-talet
  1719. 24 juli intogs staden av en rysk galärflotta som brände och plundrade. 1767 Nyköpings skeppsvarv anlades. 1775 Nyköpings första lasarett invigdes, beläget i hörnet Ö Storgatan och S:t Anne gatan.
 • 1800-talet
  1831 bildades Nyköpings Bruks- och Factoribolag. 1842. Bomullsspinneriet i Harg var Nyköpings äldsta spinneri, Perioden och Fors är de andra två.1856 bildades Nyköpings Mekaniska Werkstad. 1858 Ångfartyget "Ernst Merck" sjösattes och var då Sveriges största handelsfartyg. 1861 Gaslyktor tändes för första gången på stadens gator. 1863 Nyköpings stadsfullmäktige sammanträdde för första gången. 1877 Järnvägen Oxelösund-Flen-Westmanland invigdes.1897 Skandinaviska Glödlampsfabriken startade.
 • 1900-talet
  I början på 1900-talet var Nyköping en betydande textilstad. 1905 NK:s verkstäder som var knutna till varuhuset i Stockholm startade tillverkning av främst stilmöbler och inredningar. 1921 Koreografen Birgit Cullberg, född och uppväxt i Nyköping, gör sin debut på Nyköpings teater. 1937 AB Nyköpings Automobilfabrik, Ana, bildades. 1938 Ulf Peder Olrog, känd visförfattare, tog studenten vid Nyköpings läroverk.

  1940 Riksdagen beslutade att en fjärrspaningsflottilj skulle sättas upp. Det blev F 11, Kungl. Södermanlands flygflottilj, som i slutet av 40-talet var landets största flottilj. 1959 Saab köpte Ana och började försäljningen av Saab-bilar. 1987 Nyköping firade sitt 800-årsjubileum. 1989 Satsningen på Nyköpings flygplats tar fart och flygplatsen byter 1991 namn till Stockholm Skavsta flygplats. 1992 Dåvarande Nyköpings kommun delades i tre nya kommuner: Nyköping, Trosa och Gnesta. 1997 Ryanair startar lågprisflyg från Stockholm Skavsta flygplats.