Alla Helgona kyrka

En översiktsbild på en kyrka
Östra torget 2, Nyköping 0155-751 00

Vid Östra torget i centrala Nyköping ligger Alla Helgona kyrka, som har anor från 1200-talet.

Den cirka 700 m2 stora kyrkan började byggas under senare delen av 1200-talet. Under hertig Karls tid gjordes en genomgripande ombyggnad. Vid restaureringen 1909 fick kyrkan den lilla takryttaren, som är en kopia av tornet på Erik Dahlbergs kopparstick över Nyköping. 1665 härjades kyrkan av brand. Vid den senaste restaureringen 1959-60 återställdes bland annat pelarna i ursprungligt skick, nämligen kalkstensblock från Öland.

Altartavlan är utförd av Niclas Enander och skänktes till kyrkan år 1674 av änkefru Maria Elisabet Kurzel på Sjösa. Mittpartiet visar tre motiv: Nattvarden, Golgata och uppståndelsen. Detta flankeras av Moses och Johannes Döparen. Överst står Kristus på världsklotet med korsfanan.

Glasmålningarna i de fyra fönstren i koret är 1932 utförda av Per Månsson och N P Ringström efter en idé av prosten Elis Erlandsson. Predikstolen är inköpt från Holland år 1626. På den finns bilder av apostlar och evangelister. Krucifixet i triumfbågen är ett svenskt arbete från slutet av 1400-talet. Dopfunten från mitten av 1600-talet är huggen i brun polerad kalksten från Öland.

I kyrkans silversamling finns dopskål, vinkanna och kandelabrar, som utgått från den berömde silversmeden Henning Petri.

Öppettider

Vardagar kl 9.00-16.00

Lördag-söndag kl 12.00-15.00