FSVJ - Sörmlands Veteranjärnväg

Lokstallsvägen 1, 613 35 Oxelösund

Veteranjärnväg med allmänna upplevelseresor från Nyköping med omnejd

Resor med veterantåg från Nyköping och Oxelösund. Tågen körs antingen med ånglok eller äldre ellok. Museum håller öppet i Oxelösunds lokstall.

Järnvägen, som invigdes redan år 1877, har alltid haft en stor betydelse för Oxelösund och Nyköpings utveckling.

Föreningen vårdar, bevarar och visar upp historiska järnvägsfordon och knyter ihop den järnväghistoriska miljön med dagens kommersiella trafik. I lokstallet kan man se både ånglok från 1900 talets början till Elektrolok från 40 och 50 talet, då järnvägen till Oxelösund elektrifierades. Allt från fungerande ånglok och restaurering av lok och vagnar kan beses i lokstallet, där man även har möjlighet att ta en enklare fika mellan de stora loken.

Utfärder sker med ångloks- eller elloksdragna tåg med vagnar från 1930 och 1940 talet framför allt inom Södermanland och orter kring järnvägarna här.

FSVJ arbetar för att sprida kunskapen om järnvägens betydelse för de små orterna och hur det påverkade livet längs järnvägen.

FSVJ samarbetar med flertalet museer, hembygdsföreningar och företag för att upplevelsen av sörmland ska bli något att minnas!

Alla föreningens resor som utannonseras är öppna för alla oavsett om du är medlem eller inte. Välkommen att resa eller besöka oss!

 

Öppettider

Se hemsidan för öppettider

Tillgänglighet

Våra fordon är av äldre modell och därmed trånga och inte anpassade för rullstolar och rollatorer etc. På- och avstigning sker med lösa pallar från banvallen, vilket förutsätter att resenärer kan ta sig fram till tåget samt kliva på- och av själva. Vi ber om överseende med detta!