Ateljé Eva Kempe

Bild till verksamhet: Ateljé Eva Kempe1
Bild till verksamhet: Ateljé Eva Kempe2
Hagstugevägen 10 +43706821647

Skapar bilder i akvarell, akryl och blandteknik.

Skapar bilder i bland annat akvarell, akryl och blandteknik.

Aktiv konstnär bosatt i Lappetorp