Seglingar med briggen Tre Kronor af Stockholm

Örlogsvägen 11, Stockholm 08-586 224 00

Briggen Tre Kronor af Stockholm besöker Nyköping och erbjuder möjlighet att följa med på längre och kortare seglingar samt att delta i evenemang i och kring fartyget vid kaj

Briggen Tre Kronor af Stockholm seglar i Östersjön för att erbjuda människor möjlighet att lära känna vårt vackra och unika innanhav. Under besöken i olika hamnar arrangeras Öppet Skepp och olika former av evenemang där vi informerar om situationen för Östersjön och vad vi måste vidta för åtgärder för att behålla havet friskt och levande. Fartyget Tre Kronor är en naturlig mötesplats för att föra dessa diskussioner och det är också en utmärkt plattform att utforska våra farvatten med och därför erbjuder vi också en rad olika seglingar för allmänheten. Seglingarnas längd varierar från tre timmar till tre dagar och ger deltagarna en intensiv upplevelse av naturen och den kulturhistoria som fartyget representerar. Under de senaste åren har Briggen Tre Kronor medverkat i olika festivaler med östersjötema i Nyköping.