Sport och hälsa

RF-SISU Sörmland

Idrottsvägen 10, Rosvalla, Nyköping. 0703489851

RF-SISU Sörmland är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Sörmland. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Utifrån idrottens behov erbjuder vi utbildnings- och utvecklingslösningar för såväl föreningar som enskilda individer. Uppdragen utvecklas i samarbete med dig och utgår från den metod som passar dig bäst. Genom att följa utvecklingen inom utbildning och forskning kan vi ge dig rekommendationer, råd och nya rön. Vi arbetar både strategiskt och operativt. Vi har gemensam styrelse, ledning och kansli och vi verkar som en gemensam organisation med uppgift att i första hand stödja specialdistriktsförbund (SDF) och idrottsföreningar. RF-SISU Sörmlands huvudkontor finns i Eskilstuna med lokalkontor i Nyköping, Katrineholm, Strängnäs och Södertälje. Tveka inte på att kontakta oss i Nyköping gällande alla idrottsrelaterade frågor.