Kyrkor

Svärta kyrka

Väg 223, Nyköping 0155-751 00

Vackra Svärta kyrka med anor från 1200-talet ligger tio minuters bilresa från Nyköping

Svärta kyrka ligger i den nordligaste delen av Svärta socken, eftersom Svärtadalen länge var en vik av Östersjön. De äldsta delarna av kyrkan härrör från 1200-talet. Tillbyggnader och förändringar har gjorts på 1400-, 1500-, 1600- och 1800-talet. Tornet, som byggdes på 1400-talet har haft en annan färg, eftersom det omtalas 1688 att man "kiöpt Rööfärga att göra torn-Muren såsom han förr war".

1862 fick Svärta kyrka sin orgel byggd av P L Åkerman. I tornet finns tre klockor skänkta av olika herrskap på Sjösa. Altartavlan föreställer Jungfru Marie kyrkogång och är signerad Pehr Hörberg 1807. Dopfunten är huggen 1932 efter ritning av arkitekt Arre Essén. Predikstolen tillskrivs mästersnickaren Hans Behm och dateras till 1640-talet.

Den gamla kyrkan var rik på textilier. Mycket av det gamla förvaras på Statens historiska museum, bl.a. en medeltida korkåpa med utsökt vackra broderier. Kyrkan äger en väl bevarad Karl XII:s bibel, tryckt 1703.

Vid den senaste restaureringen, som gjordes under 2009 och 2010 togs sidoskeppets bänkkvarter bort helt, liksom fyra bänkrader i mittskeppet. I långhuset uppfördes en läktarunderbyggnad med toalett, förråd, kapprum
och vindfång vid entréerna till kyrkans sidoskepp. Bergvärme infördes
och ersatte den tidigare elvärmen.

Öppettider

Kyrkan är öppen i samband med gudstjänst.