Andra lokaler

Genom Nyköpings Arenor och Lokalbokningen kan du boka lokaler och arenor för olika ändamål. Idrottshallar, gymnastiksalar, bygdegårdar, konferens- och mötesrum, fotbollsplaner m.m.

Läs mer om Lokalbokning.