En person som går över en spång

Bärstakärret naturreservat

Bärstakärrets naturreservat ligger vid sjön Yngarens sydöstra vik. Här blommar orkidéer om sommaren! 

Bärstakärret bildades genom sjön Yngarens sänkning under 1860-talet. Då blev en strandremsa vid Bärsta synlig och även källor, som tidigare mynnat på sjöbotten. Källornas vatten är kalkhaltigt och silar över det landvunna området, som därigenom utvecklats till ett rikkärr av stort botaniska intresse.

Här blommar orkidéer om sommaren

Flera sällsynta arter finns i reservatet. Till exempel kan du få se de små orkidéerna Myggnycklar och Grönkulla och den förvildade busken Bocktörne som under juni-juli blommar med vackra lila blommor. Marken kan vara mycket blöt och det lättaste sättet att ta sig fram på är att använda spången som sträcker sig från parkeringen och in i reservatet.

Hitta till Bärstakärrets naturreservat

Bärstakärrets naturreservat ligger vid sjön Yngarens sydöstra vik, cirka 200 meter sydväst om Bärsta gård. Det nås från vägen mellan Stigtomta och Halla. Bilen parkeras lämpligen vid badplatsen.

Läs mer om Bärstakärret, hitta kartor, serviceinformation och särskilda regler på Länsstyrelsens webbplats.