Tillgänglighetsredogörelse för Nyköpingsguiden

Nyköpings kommun står bakom webbplatsen nykopingsguiden.se och vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

Det här dokumentet beskriver hur www.nykopingsguiden.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

I webbplatsen ingår tre undersajter:

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om om tillgänglighet till offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från nykopingsguiden.se i något annat format kan du kontakta kommunen. Svarstiden är normalt inom 48 timmar.

Du kan också ta kontakt på följande sätt:

E-post: infomaster@nykoping.se
Tfn: 0155-24 80 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Nyköpings kommun strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att webbplatsen inte uppfyller lagens krav, meddela oss på Nyköpings kommun så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Du kan anmäla till Digg om du tycker att vår digitala service har brister i tillgänglighet.

Du kan också anmäla till Digg om du tycker att vår bedömning av vad som är oskäligt betungande ska granskas, om du tycker att vår tillgänglighetsredogörelse har brister eller om du tycker att vi inte har hanterat din begäran om tillgängliggörande korrekt.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Problem vid:

  • dokument - visning av dokument, eftersom samtliga dokument inte tillgänglighetsanpassats före publicering. Alternativt förfarande: kontakta infomaster@nykoping.se, eller enligt kontaktuppgifter på respektive sida för att få dokumentet skickat i ett annat format.

  • lokalbokningssystem - visning av systemet Lokalbokningen, eftersom funktionen sköts i ett administrativt systemet som vi inte själva kan förändra. Samtal med leverantör pågår. Alternativt förfarande: kontakta lokalbokningen@nykoping.se.

Åtgärder

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2024.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning av nykopingsguiden.se, inklusive undersajter. Senaste bedömningen gjordes den 13/03/2024 och är godkänd av Malin Tencic, Enhetschef Webb & Grafisk form.

Granskningsmetod: Manuell och automatisk granskning

Webbplatsen publicerades: 23/09/2020

Redogörelsen uppdaterades senast: 13/03/2024