En bergssluttning med träd leder ned mot havet.

Hornafjärdens naturreservat

I Hornfjärdens naturreservat finns gott om gammal skog med mycket lundväxter om våren. Badplatser hittar du på Majholmen och Hånö. 

I Hornfjärden hittar du gulsippa, tandrot, lungört, underviol och trolldruva

Även på den flackare Majholmen är floran rik med bland annat gulsippa och lungört. På Loviseskär och Askedalsholmen växer lövskog i stor omfattning och även här finns en rik flora. Detsamma gäller barrskogsön Djupviksholmen, där det finns lundväxter som tandrot, trolldruva och glansnäva. Grisselön är en åsholme med förekomst av bland annat backvial.

Hitta till Hornafjärden

Hornafjärden ligger i den östra delen av sjön Båven. På Dagnäsön strax öster om Hornafjärden finns bilparkering för den som vill ta sig till dit med till exempel kajak eller skridskor.

Läs mer om Hornafjärden, hitta kartor, serviceinformation och särskilda regler på Länsstyrelsens webbplats.