En grönskande skog.

Koholmen naturreservat

Koholmen har tidigare varit fuktig ängsmark där vinterfoder tagits till djuren. Vissa delar av Koholmen har idag stora områden av ängsmark med inslag av lövträd.

Naturen på Koholmen berättar en historia

Även den idag mycket sanka marken mellan Koholmen och Lervik användes vid 1900-talets början som ängsmark. Lövträden kunde förr ge ett tillskott till vinterfodret, detta skedde genom att de hamlades, det vill säga beskärning av träd, huvudsakligen ask och lind, för att få grenar och löv till foder. Främst är det ett antal gamla lindar som bär dessa spår idag i reservatet.

Spår av tidigt åkerbruk finns inom ett område i nordost. Av häradskartan framgår att ett relativt stort skifte i söder (norr om Svankängsstugan) odlats upp som åker kring förra sekelskiftet.

Besökare i naturreservatet kan även se en stensatt grund och rester av den gamla vallgraven efter en borganläggning från medeltiden.

Hitta till Koholmen

Naturreservatet Koholmen är beläget cirka 25 kilometer öster om Nyköping och fyra kilometer söder om Bälinge kyrka.

Läs mer om Koholmen, hitta kartor, serviceinformation och särskilda regler på Länsstyrelsens webbplats.