nyköpingsguiden.se

Långmossen naturreservat

Stora delar av reservatet består av myrmark och en öppen mosse med inslag av småtallar. I reservatets östra och sydöstra delar hittar du både äldre och yngre barrblandskog. 

Längst i sydväst, mellan myrkanten och reservatets västra gräns, förekommer inom en smal zon ett antal gamla tallar, sannolikt över 150 år. Inom detta område påträffas också både stående och omkullfallna döda träd (lågor). Den största sammanhängande skogsmarksarealen finns i den sydöstra delen av reservatet.

Hitta till Långmossen

Naturreservatet Långmossen ligger cirka 3,5 kilometer sydost om Sibro vid sjön Båvens utlopp.

Läs mer om Långmossen på Länsstyrelsens webbplats