Ljuvalund naturreservat

Namnet "Ljuvalund" syftar på ett gammalt torp som tidigare fanns i östra kanten av reservatet. Barrblandskog är vanligaste skogstypen i området.

Hundraårig skog i Ljuvalund

Skogen har en genomsnittlig ålder på 130-140 år och har många av de egenskaper som krävs för att kallas en naturskog. Gamla grova tallar och granar mellan 150-250 år finns och lokalt rikligt med lågor och torrträd.

I den rika naturskogsmiljön trivs många olika djur och växter. Här har hittats  sällsynta arter av vedsvampar, lavar och mossor, bland annat de tre rödlistade arterna kandelabersvamp, stor aspticka och skrovellav.

Hitta till Ljuvalund

Reservatet ligger vid Båvens södra strand ca 8 km nordost om Ripsa.

Läs mer om Ljuvalund, hitta kartor och serviceinformation på Länsstyrelsens webbplats.