En snickrad bro över ett vattendrag.

Ramunds bäck naturreservat

Reservatet är ett biflöde till Vretaån-Kilaån, rinner upp i Fjällmossen på gränsen mellan Södermanlands och Östergötlands län. Bäcken blir till en fors med 25 meters fallhöjd nerför Kolmårdens nordliga sluttning.

500 meter lång forssträcka.

Reservatet omfattar nedre delen av Ramundsbäcken. Bäcken rinner på denna sträcka i en markerad sprickdal utför Kolmårdens nordsluttning och bildar här en cirka 500 meter lång forssträcka med stenig, blockig botten. Fallhöjden är ungefär 25 meter. I nedre delen av området är fallhöjden mindre och bäcken flyter här i mjuka bågar.

I sydöstra delen av reservatet ingår delar av Ramundsberget som är bevuxet med gles hällmarks tallskog. Berget har branta sluttningar som delvis täcks av mäktiga rasbranter.

Hitta till Ramunds bäck naturreservat

Bil / cykla

Ramundsbäcks naturreservat ligger mellan Kila och Stavsjö i Nyköpings kommun. Väg 800 (Gamla E4:an/Riksettan) från Kila mot Stavsjö går längs med Vretaån korsar Ramundsbäcks naturreservat. Parkeringsplats finns intill väg 800.

Buss

Du kan även åka buss 563. Hållplatsen Vretaån ligger ungefär en kilometer öster om reservatet.

Läs mer om Ramundsbäck och hitta kartor och serviceinformation på Länsstyrelsens webbplats.