Sanda holme naturreservat

Sanda holmes naturreservat är en av få kvarvarande naturskogar i skärgården. Här hittar du mer än 20 holmar och skär runt den större huvudön.

En levande skärgårdsmiljö

På huvudön Sanda Holme finns en blandad naturskog, som är rik på både vindfällen och lågor. Skogen har inte brukats på länge, och har därför mycket gammal och död ved som är livsviktig för insekter, svampar och fåglar. De grunda vattenområdena innehåller rikligt med smådjur, och är viktiga för lekande fisk.

Fågelliv

Fram till 1960-talet var Sanda holme en känd häckningsplats för havsörn, men än idag kan du se bland annat skäggdopping, strandskata, och havstrut. Under de kallare månaderna uppehåller sig en stor mängd rastande fåglar i naturreservatet.

Hitta till Sanda Holme

Naturreservatet nås endast med båt. Reservatet ligger i Kråkfjärden sydväst om Hånö, 5 km sydväst om Studsvik.

Läs mer om Sanda Holme och hitta kartor och serviceinformation på Länsstyrelsen webbplats