nyköpingsguiden.se

Segelstamosse naturreservat

På sensommaren och hösten kan du fylla korgen med både svamp och bär. Den markerade stigen gör det lätt att ta sig runt i reservatet.

Uppe på höjderna dominerar gammal tallskog på hällmarker

Området har under lång tid varit utan större skogliga ingrepp, vilket har gjort att träden nått en hög ålder. Uppe på bergen dominerar gammal tallskog på hällmarker, eftersom det i denna soliga och torra miljö endast är den tåliga tallen som trivs.

Sumpskog med alar

På Segelstamosse, i sydöstra delen av reservatet, växer gammal tallskog och buskar av skvattram. I norra delen finns äldre barrskog med inslag av al och björk. En bäck rinner genom området, och detta har lett till att det här finns en liten sumpskog med alar.

Läs mer om Berga Kulle och hitta kartor och serviceinformation på länsstyrelsens webbsida. 

Hitta hit

Segelstamosse ligger cirka 4 km sydväst om Nyköping och 2 km söder om Ryssbergen.