Sigils Bänkar naturreservat

I naturreservatet, som uppkallats efter en fornlämning, vandrar du bland gammal och orörd skog. Här finns tallar som är upp mot 300 år gamla.

En artrik skog

Naturreservatet Sigils bänkar bjuder på en omväxlande miljö beroende på vilken tid på året du kommer. Under vår och sommar hittar du en grönskande natur med många växt- och fågelarter. Om hösten kan du hitta mer än 250 olika svampar, bland annat granticka ech den ovanliga koppartaggsvampen. Den gamla skogen har också många döda träd, som agerar hem åt insekter och fåglar.

Kulturlämning

Sigils bänkar är två stenmurar, som troligen använts som gömsle vid fågeljakt. Du hittar dem i den sydvästra delen av naturreservatet.

Hitta till Sigils bänkar

Bil / cykla

Reservatet ligger i Valinge, ca 7 km nordväst om Jönåker, mellan Stigtomta och Björkvik. Möjlighet till parkering finns längs väg 614. Därifrån nås reservatet till fots via en enskild skogsväg.

Läs mer om Sigils bänkar och hitta kartor och serviceinformation på Länsstyrelsens webbplats.