Ett kärr med några träd i dimma.

Sjösakärrens naturreservat

I Sjösakärrens naturreservat får du uppleva en unik flora med majviva, tätört och gräsull. Här finns även flera sällsynta orkideer som trivs i det kalkhaltiga kärret.

Sjösakärren är värt ett besök, särskilt för den växtintresserade

Kombinationen av kalkrik, översilad mark och öppna marker skapade av bete och slåtterbruk har gett en mycket artrik och unik flora och fauna. Detta gör Sjösakärren till ett värt besök, särskilt för den växtintresserade.

Området består av två kärrområden. I Stäkkärret som ligger i de södra delarna och omger den lilla tjärnen Igelsjön hittar man sumpnycklar och höstspira och på upphöjda mosseöar växer arter som är anpassade till kemiskt sura miljöer, till exempel kråkris, skvattram och tranbär.

Hitta till Sjösakärren

Bil / Cykla

Öster om Nyköping invid Sjösafjärdens östra strand ligger Sjösakärrens naturreservat. Området nås lättast genom att följa kustvägen mellan Nyköping och Vagnhärad. Åk förbi Sjösa och fortsätt ytterligare 5 km. Ta av mot "Romholmen 4" och "Horn 2". Fortsätt cirka 800 m för att komma till parkering och informationstavla.

Kollektivtrafik

Ta buss 554 mot Studsvik och hoppa av vid busshållsplats Horns vsk. Gå sen till in vägen mot horn och sne tar du höger i nästa avfart. 

Läs mer om Sjösakärren och hitta kartor och serviceinformation på Länsstyrelsens webbplats.