En kvinna och ett barn sitter i gräset.

Storhultet naturreservat

Storhultets naturreservat har riktigt gammal skog. De äldsta träden är oftast senvuxna granar som håller en ålder på mellan 150 till 200 år.

Genomsnittsåldern på skogen inom reservatet uppskattas till mellan 100 till 150 år. Inom reservatsområdet varierar höjden över havet från cirka 45 till 60 meter på de högst belägna partierna.

En markant bergsrygg präglar naturtypen i den nordöstra delen av reservatet. Skogen inom området har uppstått naturligt genom självföryngring, troligen i en något glesare extensivt utnyttjad utmarksskog, möjligen med undantag för några mindre områden i nordväst som har kommit upp genom plantering eller sådd.

Hitta till Storhultet

Bil / Cykla

Naturreservatet ligger ca 14 km norr om Nyköping och 3 km nordväst om Svärta kyrka. Följ väg 223 från Nyköping mot Runtuna. Knappt en km norr om Svärta kyrka finns en hänvisningsskylt mot Husby och Storhultet naturreservat. Följ skyltning fram till parkeringsplatsen. Från parkeringen leder en stig in till reservatet.

Läs mer om Storhultet och hitta kartor och serviceinformation på Länsstyrelsens webbplats.