nyköpingsguiden.se

Storhultet naturreservat

Storhultets naturreservat har riktigt gammal skog. De äldsta träden är oftast senvuxna granar som håller en ålder på mellan 150 till 200 år.

Genomsnittsåldern på skogen inom reservatet uppskattas till mellan 100 till 150 år. Inom reservatsområdet varierar höjden över havet från cirka 45 till 60 meter på de högst belägna partierna.

En markant bergsrygg präglar naturtypen i den nordöstra delen av reservatet. Skogen inom området har uppstått naturligt genom självföryngring, troligen i en något glesare extensivt utnyttjad utmarksskog, möjligen med undantag för några mindre områden i nordväst som har kommit upp genom plantering eller sådd.

Området är beläget ca 14 km norr om Nyköping och 3 km nordväst om Svärta kyrka. Parkeing finns söder om reservatet, följ vägvisning från väg 223.

Läs mer om Storhultet  på Länsstyrelsens webbplats