nyköpingsguiden.se

Svalstaskogen naturreservat

I Svalstaskogen njuter du av ett omväxlande landskap av barrskog, sumpskog och högre partier med hällar. Sörmlandsleden går genom naturreservatet, och kanske upptäcker du en hotad art.

Genom skogen går en liten väg. På ena sidan finner du den bitvis svårframkomliga sumpskogen och den promenadvänliga barrskogen. På andra sidan ett bergigare parti, även detta med barrskog.

Gammal skog och hotade arter

I sumpskogen finns träd som är omkring 150 år, och talltickor som är närmare 100 år gamla. Du finner också flera hotade svamparter, som bland annat bombmurkla, motaggsvamp och ullticka.

Öppettider

Alltid öppet.