nyköpingsguiden.se

Tore Grav naturreservat

Tore grav är en djup åsgrop som bildades vid inlandsisens avsmältning. I direkt anslutning ligger det sydligaste partiet av Badelundaåsen.

Badelundaåsen höjer sig påtagligt över den omgivande terrängen och benämns Malma kulle. Här finner man en stenvall och ett stenröjt område.

Träden inom området uppvisar stora variationer. I Tore grav påträffas, förutom grova högvuxna granar också en del ädellöv, till exempel lönn och ek.

Läs mer om Tore Grav naturreservat på Länsstyrelsens webbplats