Ett träd är uppmärkt med en vit ring.

Tore Grav naturreservat

Tore grav är en djup åsgrop som bildades vid inlandsisens avsmältning. I direkt anslutning ligger det sydligaste partiet av Badelundaåsen.

Badelundaåsen höjer sig påtagligt över den omgivande terrängen och benämns Malma kulle. Här finner man en stenvall och ett stenröjt område.

Träden inom området uppvisar stora variationer. I Tore grav påträffas, förutom grova högvuxna granar också en del ädellöv, till exempel lönn och ek.

Hitta till Tore Grav

Bil / Cykla

Naturreservatet Tore Grav ligger cirka 1 km söder om Öster Malma jaktvårdsskola på östra sidan om vägen som går mellan Ludgo och jaktvårdsskolan. P-plats finns.

Kollektivtrafik

Buss 525 och hoppa av vid busshållplats Öster Malmavägen. Gå in till Öster Malma. Naturreservatet Tore Grav ligger cirka 1 km söder om Öster Malma jaktvårdsskola på östra sidan om vägen som går mellan Ludgo och jaktvårdsskolan. 

Läs mer om Tore Grav och hitta kartor och serviceinformation på Länsstyrelsens webbplats