nyköpingsguiden.se

Trollskogens naturreservat

Alldeles intill Stigtomta finns den gamla naturskogen, av både barr och löv. Vältrampade stigar leder dig kors och tvärs genom denna artrika skog.

Här hittar du allt från rödlistade arter till kulturhistoriska lämningar 

I naturreservatet finns gott om tallar med vedsvampen tallticka. Du kan även hitta orkidén knärot, och de marklevande svamparna dofttaggsvamp och orange taggsvamp. På flera ställen upptäcker du fornlämningar och andra lämningar av kulturhistoriskt värde. Hittar du stensättningen som förmodas vara från äldre järnåldern, eller kanske spår av de gamla kolmilorna?

Hitta till Trollskogens naturreservat

Tack vare närheten till samhället är det lätt att ta sig till Trollskogens naturreservat. Det nås enklast via väg 52, som går rakt igenom Stigtomta. Hit går även bussar, och då är det hållplats Skräddarvägen som är närmast.

 

Läs mer om Trollskogens naturreservat, och hitta kartor här.