En å kantad av träd och ormbunkar.

Vretaån naturreservat

Huvudsyftet med reservatet är att bevara en lång sträcka av Vretaån och den lövskogsklädda ravindalen som omger ån. Friluftsliv passar i hela reservatet.

Genom reservatsbildningen underlättas möjligheten att skapa goda livsbetingelser för djur och växter i Vretaån. Syftet är vidare att bevara det rinnande vattnets höga kvalitet och den mångfald av sällsynta och rödlistade djurarter som lever i vattendraget.

Friluftsliv passar i hela reservatet och besökare kan se och uppleva områdets typiska livsmiljöer och arter på nära håll.

Området ingår i Natura 2000, EU:s nätverk av värdefulla naturområde och  ligger cirka 30 kilometer väster om Nyköping.

Hitta till Vretaån

Bil / Cykla

Vretaåns naturreservat ligger mellan Kila och Stavsjö i Nyköpings kommun. Väg 800 (Gamla E4:an/Riksettan) från Kila mot Stavsjö går längs med Vretaån och reservatet. Parkeringsplats finns vid Ramundsbäcks naturreservat.

Kollektivtrafik

Åk buss 563. Flera hållplatser ligger längs med väg 800. Välj exempelvis hållplatsen Vretaån.

Läs mer om Vrenaån och hitta kartor och serviceinformation på Länsstyrelsens webbplats