Gamla träd och låga stubbar.

Vurstusbackens naturreservat

Ströva i vackra trädmiljöer och se en av traktens finaste bestånd av grova ekar. Den grövsta eken har en stamomkrets på drygt fem och en halv meter. 

I Vurstusbackens naturreservat som ligger i Ripsa söder om Båven hittar du en av traktens finaste bestånd av grova ekar. Den grövsta eken har en stamomkrets på drygt fem och en halv meter.

Området ligger i centrala Södermanlands herrgårdslandskap, en utpekad trakt med värdefulla lövskogar, bland annat ekhagar med jätteträd. I jätteträden lever många sällsynta växter och djur, och att skydda och vårda ekmiljöerna är därför viktigt, bland annat med tanke på att arter ska kunna sprida sig mellan lämpliga livsmiljöer.

Hitta till Vurstusbacken

Naturreservatet ligger ca 25 km norr om Nyköping och ca 12 km sydost om Sparreholm i närheten av Ripsa kyrka.

Läs mer om Vurstusbacken och hitta kartor och serviceinformation på Länsstyrelsens webbplats