Automobilsällskapet

Flottiljvägen 4, 611 92 Nyköping 0702141464

Kulturbevarande aktiviteter inom fordons- och industrikultur

Automobilsällskapet i Nyköping är en lokal, ideell sammanslutning som i en kulturbevarande anda befrämjar intresset för tekniskt och historiskt intressanta motorfordon.

Föreningen grundades 1968 och är sedan 1969 medlem i Motorhistoriska Riksförbundet. Antalet medlemmar är drygt 400 med ungefär dubbelt så många historiska fordon. Föreningen har byggt en fullskalemodell av det ångdrivna fordon som konstruerades i Nyköping på 1830-talet och som skulle ha kunnat bli Sveriges första automobil.

Föreningen har förutom aktiviteter för medlemmarna också en utåtriktad verksamhet  t ex i form av de populära Veteranfordonsträffarna i Nyköpings Hamn som har funnits i mer än trettio år. Veteranfordonsrallyt Gästabudsrundan har arrangerats i drygt 50 år och lockar deltagare från hela mellansverige.

I klubblokalen på Skavsta visar föreningen en fotoutställning om Aktiebolaget Nyköpings Automobilfabriks (ANA:s) historia - en utställning som är öppen söndagar 12-16 under den mörka årstiden. 

Öppettider

Söndagar 12.00 - 16.00 under den mörka årstiden

Faciliteter

  • Barnvänligt
  • Hjärtstartare
  • Kafé
  • Parkering
  • Parkering för rörelsehindrad
  • Rullstolsanpassat
  • Rökfritt
  • RWC

Tillgänglighet

Handikappanpassad klubblokal i Gamla Officersmässen på Skavsta