Plats för barnen

Fritidsgårdar

Bild till verksamhet: Fritidsgårdar0

I Nyköpings kommun drivs fritidsgårdar för ungdomar av föreningslivet och andra aktörer. På den här sidan kan du läsa om vilka fritidsgårdar som finns och var du hittar dem.

Brandkärrs fritidsgård
Mariebergsvägen 7
Kontakt: Somaliska föreningen, Ali 0700-45 06 16
somaliskaforeningen@live.se

Herrhagens fritidsgård
Herrhagsskolan, Herrhagsvägen 30. Öppnar senare under hösten 2020.
Kontakt: Nyköpings Arenor 
nykopingsarenor@nykoping.se

Hyttan Nävekvarn
Kontakt: Webbplats

Oppeby fritidsgård
Oppeby Skola. Öppnar vecka 44.
Öppet onsdag kl 18.30-22.00 och fredag  19.30-23.00
Kontakt: Nyköpings Arenor 
nykopingsarenor@nykoping.se, Webbplats, 0155-24 83 43

RFSL Borgen
Kontakt: RFSL
nykoping@rfsl.se , Webbplats

Sportis
Nyköpings Arenor, Rosvalla, Idrottsvägen
Åk 4-9.
Kontakt: NBIS Friidrott,
micke@nbisfri.se, 070-28 305 28
johan.oxd@hotmail.com, 070-629 63 31

UG-Arnö/S:ta Katarina kyrka
Långsätterv. 1
Åk 6 och uppåt
Kontakt: Svenska kyrkan Webbplats

jonny.stenback@svenskakyrkan.se , 0155-751 31
karl.lindmark@svenskakyrkan.se, 0155-751 69

The Secret, G:a Brandstation
Kontakt: UNG KRAFT, Tfn: 0155-28 44 44
info@ungkraft.org , Webbplats

Ungdomsgrupp Alla Helgona församlingshem, Helge
Prosten Pihls gränd 3
Åk 7 och uppåt
Kontakt: Svenska kyrkan Webbplats
anders.ringqvist@svenskakyrkan.se, 0155-751 36

Ungdomsgrupp Stigtomta Kyrka
Åk 7 och uppåt
Kontakt: Svenska kyrkan Webbplats
stvr.barn@svenskakyrkan.se
, 0155-22 77 35

Verdandi, Brandkärr
Mariebergsvägen 59
ÅK 6 och uppåt
Kontakt: Verdandi, Tfn: 0155-28 64 02
karin@verdandi-nykoping.se , Webbplats