Hållets gruvor

Hållets naturreservat

I Hållets naturreservat hittas några mycket gamla gruvor. Gå längs med gruvstigen och läs på skyltarna, känn historiens vingslag och upptäck en del av Nyköpings kulturarv!

Hållet – eller Jägarhållet som det också har kallats – var på 1600-talet en jagbacke där kungliga sällskap kunde bedriva jakt med hjälp av drevkarlar. Intill detta område fanns hagmark som kallades för Hästehagen på hertig Karls tid och Hofflers eller Bagarens hage på 1700-talet. Området kallades även Norrmalm och gruvorna Norrmalmska gruvorna. Malm = skogshöjden norr om staden.

Här bröts det järnmalm och silver

Det järn som bröts ur gruvorna på Hållet var nära knutet till gjutningen av kanoner, där man önskade sig ett ganska mjukt och segt gjutjärn. De stora styckebruken baserade  sin tillverkning på en blandning av olika malmer. Malm från Hållet och Förola gav ett gott kanonjärn, som dock var lite för hårt. 

I Gustav Adolfgsruvan fanns det silver som kunde skiljas ifrån blysmältan genom flera steg av rostning, smältning och avdrivning. Det var i slutänden en liten mängd silversulfid som kunde utvinnas. Brytningen i större skala skedde mellan 1786 och 1803 med handborrning och krutsprängning. Malmådern som bestod av silverhaltig blyglans varierade mellan 2 och 5 dm.

Arbetet förr i tiden vid smältugnarna var väldigt hälsovådligt och arbetarna dog ofta i
30-årsåldern av blyförgiftning.

Gruvorna i Nyköpingstrakten fanns i ett stråk norr om staden – från Minninge i väster
(söder om Skavsta Flygplats) och till Förola i Svärta en mil öster ut. Kvar finns några
grunda gruvhål, men mycket är igenfyllt. I Brandkärrsområdet har gatorna fått gruvrelaterade namn till minne av den verksamhet som varit (Gruvvägen, Ortvägen och Malmvägen med flera). Många av gruvorna hade en koppling till den omfattande kanontillverkningen som förekom vid styckebruken i Södermanland under 1600-1800-talet.

Gruvhålen lades igen på 1960-talet

Under 1960-talet lades gruvhålen igen med fyllnadsmassor från byggnationen av E4 och
Stenkulla/Rosenkälla (1964). Det finns rester av hålen som sjunkit, staketstolpar och varphögar intill de igenfyllda hålen. Endast ett hål bevarades öppet: Gustav Adolfs-gruvan som var silvergruvan. I just denna gruva kan du gå ner en liten bit via en helt nymonterad stege. 

Ta en tur längs med gruvstigen och lär dig mer!

Vid gruvorna finns det en gruvstig där du hittar skyltar som berättar mer om gruvornas historia, de som utförde det slitsamma arbetet där och vad malmen användes till samt hur den bröts och fraktades. 

Bilder: Illustratör, Malin Tartu

Tillgänglighet

Hållets gruvor ligger en bit in i skogen från cykelbanan genom Hållet. Hit kommer man till fots eller med cykel. Gruvstigen är en skogsstig.