Kulturstigen i Gamla Oxelösund

Bild till verksamhet: Kulturstigen i Gamla Oxelösund0
Gamla Oxelösundsvägen 23 015530068

Här kan besökare följa en kulturstig, som börjar vid Lotsberget och passerar genom en natur- och kulturmiljö med gamla anor.

Vid Oxelö-sundet fanns redan på 1600-talet en skans och en krog. Här byggde lotsarna under 1870-talet sina egna bostäder och det är detta samhälle som nu kallas Gamla Oxelösund. Kulturstigen guidar dig till lotsarnas bostäder, lotsutkiken och den äldsta bevarade lotsplatsen Oxelö Krog.

Följ skyltningen Kulturstig samt blå markering för att hitta rätt. Var vänliga och visa hänsyn till de boende i området genom att hålla er till stigen och blå markeringar. Bryggorna längs stigen är privata och bör därför ej beträdas. Tack och trevlig tur!

Öppettider

Kulturstigen är tillgänglig på dagtid året runt. Under vintertid måste man iaktta stor försiktighet vid regn, ishalka och snöfall.

Faciliteter

  • Parkering
  • Parkering för rörelsehindrad